ფილტრი ფილტრი

ფილტრი ფილტრი

სასეირნო სათამაშოები

საბავშვო სათამაშოები სასეირნო ეტლებისთვის. ავითარებს ბავშვის მოტორიკას, სმენით და მხედველობით ფუნქციას.