გადახდის მეთოდები

საბანკო რეკვიზიტები
ს.ს. "საქართველოს ბანკი"
ბანკის კოდი: BAGAGE22
მიმღების ანგარიში: GE17BG0000000803894600
მიმღების სახელი: შპს ბეიბი ლენდი


ს.ს. "თიბისი ბანკი"
ბანკის კოდი: TBCBGE22
მიმღების ანგარიში: GE62TB7613336020100003
მიმღების სახელი: შპს ბეიბი ლენდი

SPACE ონლაინ განვადება.